Aktualnie prowadzone prace

W Bazylice Mariackiej obecnie prowadzone są następujące prace:

 1. Adaptacja dawnej kotłowni na salę multimedialną i wystawienniczą (IV kwartał 2019),
 2. Prace konserwatorskie przy posadzce (IV kwartał 2019),
 3. Prace konserwatorsk0 – renowacyjne okien znajdujących się w elewacji północnej wieży Bazyliki (IV kwartał 2019),
 4. Prace konserwatorskie przy Zegarze Astronomicznym (IV kwartał 2019),
 5. Prace konserwatorskie przy organach, etap 1 (IV kwartał 2019),
 6. Prace konserwatorskie przy rzeźbie Chrystus Salvator Mundi (IV kwartał 2019),
 7. Wykonanie kopii chrzcielnicy (IV kwartał 2019).

Zadania te realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Gminy Miasta Gdańska, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  środków własnych parafii oraz fundatorów.

Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

https://www.gdansk.pl/tv/bazylika-mariacka-odsloniecie-oltarza-glownego-po-renowacji,v,1594Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku    Komunikat w sprawie potencjalnych nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020.  CZYTAJ WIĘCEJ: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC Zgłaszanie nieprawidłowości: FORMULARZ kontakt […]

 • PRACE KONSERWATORSKO-RENOWACYJNE OKIEN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ELEWACJI PÓŁNOCNEJ WIEŻY Otwory są elementami historycznymi. Ta część kościoła została wzniesiona w pierwszym etapie budowy. Elementami oryginalnymi są profilowane glify okienne, węgar zewnętrzny, podokienniki oraz laskowanie konstrukcji szklenia. W ramach wykonano konserwację i rekonstrukcję ślusarki okiennej przeszklenia witrażowego oraz laskowania. Wykonano nowe kwatery witrażowe ze szkła antycznego, nowe

 • Prospekt organowy pochodzi z kościoła św. Jana.  Są to organy wybudowane przez Martena Friese datowane na 1625-27 r.  Pod koniec wojny dzieło, w tym oprawę plastyczną szafy organowej i chóru muzycznego oraz piszczałki prospektowe zdemontowano i zdeponowano poza Gdańskiem. W latach 70. Zabytek został przekazany do Bazyliki Mariackiej, gdzie w latach 1980-1985 przeprowadzono jego odbudowę.

 •   Zegar astronomiczny został wykonany przez Hansa Düringera w 1470 roku. Obudowa zegara jest dębowa, a rzeźby wykonane z lipy. Zegar ma ponad 14 m wysokości.  Składa się z trzech części: kalendarium, planetarium i teatru figur. W kalendarium  umieszczone są m.in. dane dotyczące roku, kalendarz z wykazem świętych i wskazówki liturgiczne dotyczące pierwszeństwa dni liturgicznych.

 • Rzeźba została wykonana około 1525 r. przez Mistrza Pawła.  Przedstawia Chrystusa Zbawiciela Świata. Dzieło jest wykonane z drewna lipowego, polichromowanego i złoconego. Figura ma ponad 2 m wysokości.  Ostatnie prace konserwatorskie były przeprowadzane w latach 80. XX wieku. W ramach prac wykonano m.in. oczyszczenie  wszystkie powierzchnie,  podklejono łuszczących  się fragmenty, zaimpregnowano drewno, uzupełnienio ubytków, wykonano

 • Po kilku latach przerwy Proboszcz Bazyliki Mariackiej  podpisał umowę ze Stanisławem Wyrostkiem  słynnym rzeźbiarzem oraz Grzegorzem Szychlińskim-  zegarmistrzem  na kontynuację rekonstrukcji zegara astronomicznego. W ramach wykonywanych prac zostaną zrekonstruowane sceny Zwiastowania NMP i Pokłonu Trzech Króli. Prowadzone są również działania mające na celu opracowanie pełnej prezentacji zegara, która będzie odbywać się każdego dnia w południe i