Aktualnie prowadzone prace

W Bazylice Mariackiej obecnie prowadzone są następujące prace:

  1. Prace konserwatorskie przy organach, etap 2.
  2. Prace konserwatorskie przy posadzce.

Zadania te realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Gminy Miasta Gdańska,  środków własnych parafii oraz fundatorów.

Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

https://www.gdansk.pl/tv/bazylika-mariacka-odsloniecie-oltarza-glownego-po-renowacji,v,1594Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku    Komunikat w sprawie potencjalnych nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020.  CZYTAJ WIĘCEJ: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC Zgłaszanie nieprawidłowości: FORMULARZ kontakt […]

  • Prospekt organowy pochodzi z kościoła św. Jana.  Są to organy wybudowane przez Martena Friese datowane na 1625-27 r.  Pod koniec wojny dzieło, w tym oprawę plastyczną szafy organowej i chóru muzycznego oraz piszczałki prospektowe zdemontowano i zdeponowano poza Gdańskiem. W latach 70. Zabytek został przekazany do Bazyliki Mariackiej, gdzie w latach 1980-1985 przeprowadzono jego odbudowę.