Spowiedź

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych).

Spowiedź św. w naszej Parafii jest sprawowana 15 minut przed każdą Mszą św. w dni powszednie, a  w niedziele i święta podczas każdej mszy św. oraz w wyznaczonym czasie podczas rekolekcji.

Warunki dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów i zaniedbań od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi zakończonej rozgrzeszeniem.
  • Żal za grzechy – obejmuje wszystkie grzechy (bez żalu nie ma możliwości przyjęcia przez penitenta rozgrzeszenia).
  • Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
  • Szczera spowiedź – wyznanie przed kapłanem wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów (Zatajenie  grzechu powoduje nieważność spowiedzi).
  • Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie szkód wyrządzonych przez grzech.