Duszpasterze

  Proboszcz Inne funkcje: przewodniczący Rady Charytatywnej członek Rady Kapłańskiej nominowany przez Metropolitę Gdańskiego członek Kolegium Konsultorów kanonik gremialny kapituły kolegiackiej staroszkockiej Data ur.: 19 czerwca 1963 r. Data święceń: 4 czerwca 1988 r. Imieniny: 28 czerwca

Wikariusz Inne funkcje: katecheta w: I LO Gdańsk   imieniny:  24 grudnia  data święceń kapłańskich:  16 czerwca 2000 r. Kontakt  tel. +48  58 301 39 82  

  Pomoc duszpasterska    Data święceń: 19 czerwca 1999 r.  Imieniny: 29 września Katecheta w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku. Inne funkcje: kapelan biskupa pomocniczego  

  pomoc duszpasterska   data ur.  29.06.1966 r. w Gdańsku imieniny  3 lipca data święceń kapłańskich  18.05.1991 r. Inne funkcje : kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej adwokat Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego obrońca węzła małżeńskiego w II instancji Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego delegat…