Namaszczenie chorych

NAMASZCZENIE CHORYCH

Powinność poproszenia kapłana o namaszczenie spoczywa na samym chorym, a gdy jest to niemożliwe przechodzi ona na najbliższą rodzinę chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia w chorobie. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie. Gdy ktoś ma zaplanowaną operację powinien zgłosić się do Kapelana szpitala lub swojego Duszpasterza i poprosić o jego udzielenie.

Przygotowanie mieszkania:

  • stół nakryty białym obrusem,
  • krzyż, świeca,
  • ewentualnie woda do popicia dla chorego.

W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych wszyscy domownicy powinni modlić się wspólnie z kapłanem.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

  • jeśli jest przewlekła choroba,
  • osobom podeszłym wiekiem,
  • przed operacją medyczną,
  • osobom nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyliby sobie przyjęcia tego sakramentu.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!