Dofinansowanie

Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Komunikat w sprawie potencjalnych nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020. 

CZYTAJ WIĘCEJ:

Zgłaszanie nieprawidłowości:


Realizacja projektu „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1063/16-00 z dnia 28.04.2017 r. w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Celem realizacji projektu było:

 • ochrona dziedzictwa kulturowego przed degradacją i zniszczeniem;
 • zachowanie dziedzictwa w zakresie infrastruktury zabytkowej;
 • poprawa stanu zachowania zabytków;
 • przywrócenie pierwotnego usytuowania ołtarza głównego oraz przebudowa posoborowego prezbiterium, które w obecnym kształcie burzy harmonie gotyckiej świątyni;
 • wykorzystanie potencjału kulturalnego Bazyliki Mariackiej poprzez przebudowę dawnej kotłowni na salę multimedialną, wyposażenie sali wraz z mini produkcją filmową;
 • zwiększenie funkcjonalności wewnątrz obiektu poprzez obniżenie ołtarza do poziomu posadzki (przywrócenie historycznego kształtu sprzed II wojny światowej);
 • remont zabytkowej posadzki kryjącej groby blisko 5 tysięcy znamienitych gdańszczan wraz z wykorzystaniem zachowanego kamieniowania oraz przywrócenie niektórych nagrobnych płyt na ich pierwotne miejsce;
 • wykonanie podziemnych magistrali instalacji elektrycznych;
 • poprawa estetyki zabytku – renowacja elewacji korpusu bazyliki wraz z oknami witrażowymi (elementy elewacji osłonięte są siatką dla bezpieczeństwa, w celu zapobieżenia odpadania elementów) najbardziej wyeksponowanego w panoramie miasta Gdańska;
 • wzmocnienie i kapitalny remont  konstrukcji dachu;
 • wymiana pokrycia dachowego i zabezpieczenie przez skutkami zmian klimatu m.in. silnymi wiatrami, obfitymi opadami śniegu, nawalnymi deszczami;
 • skuteczne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w celu ograniczenia ryzyka podtopień;
 • identyfikacja wizualna historycznych obiektów Bazyliki Mariackiej (identyfikacja wizualna całej Bazyliki Mariackiej oraz jej poszczególnych elementów jako całości);
 • rozwój kulturalny oraz społeczno-gospodarczy miasta i regionu poprzez zwiększenie oferty kulturalnej oraz stworzenia warunków dla wzrostu ruchu turystycznego w  Gdańsku.

Planowane efekty realizacji projektu:

Zakres prac ma na celu zabezpieczenie obiektów przed dalszą degradacją i zniszczeniem oraz przywrócenie dawnego wyglądu i poprawę estetyki obiektu. W związku z adaptacją dawnej kotłowni na salę wystawową uzyska się pełniejszą formę dotarcia do poszczególnych grup docelowych.

Szacuje się, że nastąpi wzrost ruchu turystycznego w Gdańsku o 100.000 osób rocznie, co istotnie przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz wpłynie na ponadregionalne relacje kulturalno-społeczne.

W wyniku realizacji projektu zostaną wyremontowane i odrestaurowane dwa zabytki – Bazylika Mariacka w Gdańsku (od strony wewnętrznej i zewnętrznej) oraz Ołtarz Główny (Ołtarz Koronacji Marii) znajdujący się wewnątrz obiektu zostanie przywrócony na pierwotne miejsce na powrót w pełni wyeksponowany. Ponadto w pomieszczeniach dawnej kotłowni zostanie utworzona multimedialna sala wystawowa, w której będą wyświetlane filmy dotyczące historii Bazyliki oraz prezentowane odpowiednie eksponaty. Sala ta będzie pełnić również funkcje kulturalno-społeczne – będą w niej mogły odbywać się koncerty, spotkania, wystawy, prelekcje i inne wydarzenia kulturalne. Utworzona sala będzie służyć głębszemu wprowadzeniu w istotę zabytku poprzez prezentacje krótkich produkcji filmowych o związanej z nim tematyce.


Projekt rewitalizacji Bazyliki był realizowany w latach 2017-2020. Zrealizowaliśmy następujące zadania:

 1. Rewitalizacja elewacji Bazyliki Mariackiej w Gdańsku oraz okien witrażowych,
 2. Kapitalny remont dachu z wymianą konstrukcji,
 3. Prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym Bazyliki Mariackiej,
 4. Adaptacja dawnej kotłowni na salę multimedialną,
 5. Przebudowa prezbiterium – wykonanie prac budowlano-konserwatorskich nowego wyposażenia sakralnego,
 6. Budowa kanałów instalacyjnych w posadzce Bazyliki Mariackiej w Gdańsku —nowa instalacja elektryczna i teletechniczna,
 7. Przygotowanie filmów edukacyjnych.

Opis poszczególnych działań można znaleźć również tutaj: https://bazylikamariacka.gdansk.pl/prace-prowadzone-w-poprzednich-latach/remont-bazyliki-mariackiej-w-latach-2016-2020-raport-z-prac/


Wartość całkowita projektu:   19 731 670,41 PLN

Wydatki kwalifikowane:   19 485 906,91    PLN

Dofinansowanie z UE:    16 563 020,87 PLN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36a
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58a
59
60
60a
61
62
63
14_Bazylika_Mariacka_w_Gdańsku_lot-mmDSC06096__-_C_Dariusz_Kula
IMG-20181108-WA0001
!cid_162d882e8fafab28d332
!cid_162d88281eb7d2ab4351
DSC_0157
DSC_0151
DSC_0141
DSC_0160
DSC_0156
DSC_0025
DSC_0066
DSC_0067
DSC_0024
DSC_0070
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0081
DSC_0089
DSC_0094
DSC_0096
DSC_0106
DSC_0111
DSC_0112
DSC_0116
DSC_0142
DSC_0143
DSC_0149
DSC_0157 (1)
DSC_0162
DSC_0168
DSC_0170
DSC_0175
DSC_0176
DSC_0177
DSC_0180
DSC_0185
DSC_0199
DSC_0008
DSC_0018
DSC_0015
DSC_0033
DSC_0035
!cid_16483e41d2d6d4920e33
!cid_16483e39c79cd5ba1fa1
!cid_16483e53dccb88aeafc6
!cid_16483e597e0380757f87
!cid_16615f554d2b24bb1e02
!cid_16615f27a48234a74ec5
!cid_16615f5db6b72488fe63
!cid_16615f1e608ef4e7bec4
!cid_16615f480eb9d7afae21
!cid_16615f0be02c9e5f1202
!cid_16615f102d087d07d273
!cid_16615f04c3cb7fffc2d1
DSC_0524
DSC_0532
DSC_0536
DSC_0533
LOTmm_0739-GDAŃSK-fot-(c)-Dariusz-Kula-pl
DJI_0824_Bazylika-nowy-dach-fot-(c)-Dariusz-Kula-pl
!cid_16681c3122beb9559251
!cid_16681c336a2bec31d222
!cid_16681c360419c76c263
IMG_20181029_145827
IMG_20181029_145848
IMG_20181029_145758
DSC_0618
!cid_16681c37829a58158254
IMG_20181019_144834
IMG_20181019_144237
IMG_20181019_144707
1 (1)
4
5 (1)
6 (1)
7 (1)
8 (1)
9 (1)
DSC_0524 (1)
DSC_0560
DSC_0563
DSC_0528
DSC_0532 (1)
DSC_0533 (1)
DSC_0534
DSC_0557
DSC_0570
DSC_0575
DSC_0578
IMG-20181108-WA0000
IMG-20181108-WA0002
DSC08669_Panoramamm_Archeo(1)-Bazylika_Mariacka_(c)-Dariusz_Kula_pl
DSC07673mm_Archeo(1)-Bazylika_Mariacka_(c)-Dariusz_Kula_pl
DSC08620mm_Archeo(1)-Bazylika_Mariacka_(c)-Dariusz_Kula_pl
DSC09415mm_Archeo(1)-Bazylika_Mariacka_(c)-Dariusz_Kula_pl_(2)
IMG-20181113-WA0000
IMG-20181113-WA0001
IMG-20181113-WA0002
IMG-20181204-WA0000
IMG-20181204-WA0002
IMG-20181204-WA0004
IMG-20181204-WA0005
DSC_0459
DSC_0460
DSC_0375
DSC_0365
DSC_04592
DSC_0463
LOTmm_0082--Gdańsk-jesienny-fot-(c)-Dariusz-Kula-pl
LOTmm_0883--Gdańsk-zmierzch-fot-(c)-Dariusz-Kula-pl
mm_0493-LOT-Gdańsk-Bazylika-nocą-fot-Dariusz-Kula-pl___1920
DSC05579-Gdańsk-Bazylika-montaz-figur-fot-Dariusz-Kula-pl___1920
DSC05614-Gdańsk-Bazylika-montaz-figur-fot-Dariusz-Kula-pl___1920
DSC05627-Gdańsk-Bazylika-montaz-figur-fot-Dariusz-Kula-pl___1920
DSC05674-Gdańsk-Bazylika-montaz-figur-fot-Dariusz-Kula-pl___1920
DSC06308___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06315___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06316___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06347___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06380___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06400___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06404___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06435___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06468___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06472___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06485___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06524___1920_2_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06545___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06561___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06589___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06605___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06617___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
IMG_20190410_141118
IMG_20190410_141122
61086794_2280409095505056_9201672938657415168_n
61201442_2280409105505055_8190907627413176320_n
61438520_2280409625505003_9007970381759250432_n
61820285_2286822598197039_4788093283190439936_n
61982018_2286822534863712_3939838556490432512_n
61992150_2286822478197051_7500464189740154880_n
61995979_2286822424863723_1401952607601164288_n
62003420_2286822501530382_8714359472442572800_n
62140277_2287214808157818_8371450975747047424_n
62140773_2286822648197034_4296384944445325312_n
62235142_2286822564863709_1564106314722836480_n
70388942_2357764451102853_2443957256098676736_n
70390075_2357764321102866_2721418388302725120_n
70391485_2357769801102318_884646727628357632_n
70412832_2357764431102855_4252333165697302528_n
70595695_2357769204435711_2757106551465443328_n
70632337_2357764327769532_4331504788945502208_n
70781748_2357769181102380_5604159691023187968_n
71102014_2357769187769046_2769745652375093248_n
71241818_2357764381102860_7849128698526564352_n
71268838_2357764371102861_4379603685311774720_n
71822252_2372974872915144_4032913061890228224_n
71874669_2372974736248491_2959479333074239488_n
72069197_2372974889581809_684732458314235904_n
72177432_2372974786248486_6885171628796280832_n
72194408_2372974742915157_7434798941557751808_n
72485141_2372974846248480_3837963607266557952_n
73026956_2372974796248485_4409336339447676928_n
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36a
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58a
59
60
60a
61
62
63
14_Bazylika_Mariacka_w_Gdańsku_lot-mmDSC06096__-_C_Dariusz_Kula
IMG-20181108-WA0001
!cid_162d882e8fafab28d332
!cid_162d88281eb7d2ab4351
DSC_0157
DSC_0151
DSC_0141
DSC_0160
DSC_0156
DSC_0025
DSC_0066
DSC_0067
DSC_0024
DSC_0070
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0081
DSC_0089
DSC_0094
DSC_0096
DSC_0106
DSC_0111
DSC_0112
DSC_0116
DSC_0142
DSC_0143
DSC_0149
DSC_0157 (1)
DSC_0162
DSC_0168
DSC_0170
DSC_0175
DSC_0176
DSC_0177
DSC_0180
DSC_0185
DSC_0199
DSC_0008
DSC_0018
DSC_0015
DSC_0033
DSC_0035
!cid_16483e41d2d6d4920e33
!cid_16483e39c79cd5ba1fa1
!cid_16483e53dccb88aeafc6
!cid_16483e597e0380757f87
!cid_16615f554d2b24bb1e02
!cid_16615f27a48234a74ec5
!cid_16615f5db6b72488fe63
!cid_16615f1e608ef4e7bec4
!cid_16615f480eb9d7afae21
!cid_16615f0be02c9e5f1202
!cid_16615f102d087d07d273
!cid_16615f04c3cb7fffc2d1
DSC_0524
DSC_0532
DSC_0536
DSC_0533
LOTmm_0739-GDAŃSK-fot-(c)-Dariusz-Kula-pl
DJI_0824_Bazylika-nowy-dach-fot-(c)-Dariusz-Kula-pl
!cid_16681c3122beb9559251
!cid_16681c336a2bec31d222
!cid_16681c360419c76c263
IMG_20181029_145827
IMG_20181029_145848
IMG_20181029_145758
DSC_0618
!cid_16681c37829a58158254
IMG_20181019_144834
IMG_20181019_144237
IMG_20181019_144707
1 (1)
4
5 (1)
6 (1)
7 (1)
8 (1)
9 (1)
DSC_0524 (1)
DSC_0560
DSC_0563
DSC_0528
DSC_0532 (1)
DSC_0533 (1)
DSC_0534
DSC_0557
DSC_0570
DSC_0575
DSC_0578
IMG-20181108-WA0000
IMG-20181108-WA0002
DSC08669_Panoramamm_Archeo(1)-Bazylika_Mariacka_(c)-Dariusz_Kula_pl
DSC07673mm_Archeo(1)-Bazylika_Mariacka_(c)-Dariusz_Kula_pl
DSC08620mm_Archeo(1)-Bazylika_Mariacka_(c)-Dariusz_Kula_pl
DSC09415mm_Archeo(1)-Bazylika_Mariacka_(c)-Dariusz_Kula_pl_(2)
IMG-20181113-WA0000
IMG-20181113-WA0001
IMG-20181113-WA0002
IMG-20181204-WA0000
IMG-20181204-WA0002
IMG-20181204-WA0004
IMG-20181204-WA0005
DSC_0459
DSC_0460
DSC_0375
DSC_0365
DSC_04592
DSC_0463
LOTmm_0082--Gdańsk-jesienny-fot-(c)-Dariusz-Kula-pl
LOTmm_0883--Gdańsk-zmierzch-fot-(c)-Dariusz-Kula-pl
mm_0493-LOT-Gdańsk-Bazylika-nocą-fot-Dariusz-Kula-pl___1920
DSC05579-Gdańsk-Bazylika-montaz-figur-fot-Dariusz-Kula-pl___1920
DSC05614-Gdańsk-Bazylika-montaz-figur-fot-Dariusz-Kula-pl___1920
DSC05627-Gdańsk-Bazylika-montaz-figur-fot-Dariusz-Kula-pl___1920
DSC05674-Gdańsk-Bazylika-montaz-figur-fot-Dariusz-Kula-pl___1920
DSC06308___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06315___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06316___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06347___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06380___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06400___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06404___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06435___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06468___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06472___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06485___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06524___1920_2_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06545___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06561___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06589___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06605___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
DSC06617___1920_mm_fot-Dariusz-Kula-pl
IMG_20190410_141118
IMG_20190410_141122
61086794_2280409095505056_9201672938657415168_n
61201442_2280409105505055_8190907627413176320_n
61438520_2280409625505003_9007970381759250432_n
61820285_2286822598197039_4788093283190439936_n
61982018_2286822534863712_3939838556490432512_n
61992150_2286822478197051_7500464189740154880_n
61995979_2286822424863723_1401952607601164288_n
62003420_2286822501530382_8714359472442572800_n
62140277_2287214808157818_8371450975747047424_n
62140773_2286822648197034_4296384944445325312_n
62235142_2286822564863709_1564106314722836480_n
70388942_2357764451102853_2443957256098676736_n
70390075_2357764321102866_2721418388302725120_n
70391485_2357769801102318_884646727628357632_n
70412832_2357764431102855_4252333165697302528_n
70595695_2357769204435711_2757106551465443328_n
70632337_2357764327769532_4331504788945502208_n
70781748_2357769181102380_5604159691023187968_n
71102014_2357769187769046_2769745652375093248_n
71241818_2357764381102860_7849128698526564352_n
71268838_2357764371102861_4379603685311774720_n
71822252_2372974872915144_4032913061890228224_n
71874669_2372974736248491_2959479333074239488_n
72069197_2372974889581809_684732458314235904_n
72177432_2372974786248486_6885171628796280832_n
72194408_2372974742915157_7434798941557751808_n
72485141_2372974846248480_3837963607266557952_n
73026956_2372974796248485_4409336339447676928_n
previous arrow
next arrow
Shadow

Nowy dach Bazyliki Mariackiej w Gdańsku:

Bazylika Mariacka: zakończony remont na Trojmiasto.pl:

Montaż figur głównych ołtarza:

Uroczyste odsłonięcie Ołtarza Głównego po konserwacji: