Fundacja Pro Basilica Gedanensis

Fundacja Pro Basilica Gedanensis została powołana przez Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Gdańsku w celu działalności pożytku publicznego poprzez ochronę dobra kultury i dziedzictwa narodowego jakim jest Bazylika Mariacka w Gdańsku.

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) i art. 58 i art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 z późn. zm.) oraz statutu Fundacji. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

Osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych. 

Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji:
Aleksandra Plit – Dyrektor Zarządu
mail: fundacja@bazylikamariacka.gdansk.pl
Tel. +48 501 377 058

Rada Fundacji:
a) Krzysztof Zwara – Przewodniczący Rady Fundacji
b) Ks. Ireneusz Bradtke – Fundator, Członek Rady Fundacji

Dane Fundacji:
ul. Podkramarska 5, 80-834 Gdańsk  
NIP: 5833278118  REGON: 368996900  KRS: 0000709336  
mail: fundacja@bazylikamariacka.gdansk.pl
Tel.: +48 58 301 39 82
http://probasilicagedanensis.pl/

 

Dokumenty fundacji:

Sprawozdanie za 2017 r.

Sprawozdanie za 2018 r.

Sprawozdanie za 2019 r.

Sprawozdanie za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe za 2021.

Sprawozdanie za 2022 r.