Prace konserwatorskie

Rada naukowo – konserwatorska

Decyzją ks. Prałata Ireneusza Bradtke – proboszcza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku  5 kwietnia 2017 roku została powołana przy Bazylice Mariackiej Rada naukowo-konserwatorska.

Głównym zadaniem Rady jest wypracowanie strategii dla Bazyliki oraz  opiniowanie przedstawianych koncepcji i programów konserwatorskich.

Aktualnie prowadzone prace

W Bazylice Mariackiej obecnie prowadzone są następujące prace:

  1. Prace konserwatorskie przy organach, etap 2.
  2. Prace konserwatorskie zegara astronomicznego.
  3. Prace konserwatorskie przy posadzce.

Zadania te realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Gminy Miasta Gdańska,  środków własnych parafii oraz fundatorów.

Prace prowadzone w poprzednich latach

W 1946 r. przystąpiono do odgruzowywania świątyni i zabezpieczania ocalałych sklepień. W sierpniu 1947 r. rozpoczęto gigantyczną i pełną niespodzianek pracę, montowania żelbetowej więźby dachowej o powierzchni ponad 8 tys. m2, przy tym lżejszej od poprzedniej, drewnianej. Zniszczone sklepienia odtwarzano wiernie z ruchomych platform. Pierwszy etap odbudowy, obejmujący również rekonstrukcję bram i okien oraz ułożenie posadzki. zakończono uroczystym poświęceniem połowy świątyni 17 listopada 1955 r.  Następnie rozpoczęto wyposażanie oraz żmudną rekonstrukcję wnętrza i konserwację poszczególnych sakralnych obiektów zabytkowych. Dzieło to do dnia dzisiejszego prowadzi Proboszcz kościoła mariackiego i jego współpracownicy, dzięki ofiarnemu wsparciu parafian i licznych turystów z całego świata.