Rada naukowo-konserwatorska przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

 

Decyzją ks. Prałata Ireneusza Bradtke – proboszcza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP
w Gdańsku  5 kwietnia 2017 roku została powołana przy Bazylice Mariackiej Rada naukowo-konserwatorska.

Głównym zadaniem Rady jest wypracowanie strategii dla Bazyliki oraz  opiniowanie przedstawianych koncepcji i programów konserwatorskich.

Zaproszenie do współpracy przyjęli już:

  • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek – Przewodniczący Rady
  • prof.  dr  hab. Elżbieta Pilecka,
  • prof. dr hab. Andrzej Woziński,
  • mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz,
  • mgr inż. arch. Grzegorz Sulikowski (Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku)
  • mgr inż. arch. Tomasz Celewicz.

Kontakt:

e-mail: sekretariat@bazylikamariacka.gdansk.pl