Rada naukowo-konserwatorska

Rada naukowo-konserwatorska przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Decyzją ks. Prałata Ireneusza Bradtke – proboszcza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku  5 kwietnia 2017 roku została powołana przy Bazylice Mariackiej Rada naukowo-konserwatorska.

Głównym zadaniem Rady jest wypracowanie strategii dla Bazyliki oraz  opiniowanie przedstawianych koncepcji i programów konserwatorskich.

Zaproszenie do współpracy przyjęli już:

  • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek – Przewodniczący Rady
  • dr hab. Elżbieta Pilecka, prof. UMK 
  • dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG
  • mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz,
  • mgr inż. arch. Grzegorz Sulikowski
  • mgr inż. arch. Tomasz Celewicz.

oraz 

  • dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK  – ekspert w sprawie posadzki 

Kontakt:

e-mail: sekretariat@bazylikamariacka.gdansk.pl