Franciszkański Zakon Świeckich

Kongregacja świeckiego zakonu żyjąca w charyzmacie św. Franciszka z Asyżu została założona przy naszej parafii 6 października 1985 r. Pierwszą przełożoną wspólnoty została Gertruda Selke, a od 15 września 1986 r. funkcję przełożonej objęła Teresa Jaśkiewicz, która tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Wspólnota skupiała w tamtym czasie 43 członków. Obecnie wspólnota obejmuje 15 profesów, 1 postulantkę.

Spotkania odbywają się systematycznie w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16:00 w Kaplicy Królewskiej i w sali parafialnej.  Asystentem z ramienia Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów jest o. Zdzisław Duma. Spotkania zaczynają się i kończą modlitwami z Rytuału Franciszkańskiego. Podczas spotkania rozważane są życiorysy świętych franciszkańskich, śpiewane są pieśni oraz uczestniczymy w katechezie. Do obowiązków profesów należy aktywny udział w uroczystościach kościelnych, adoracja Najświętszego Sakramentu. Wspólnota prowadzi kolportaż prasy franciszkańskiej: „Głos św. Franciszka” i „Rycerz Niepokalanej”. Opiekunem wspólnoty jest ks. Piotr Libiszewski.

Z fundacji ks. infułata Stanisława Bogdanowicza posiadamy sztandar wspólnoty, który został poświęcony 3 maja 2006 r. przez Abp. Tadeusza Gocłowskiego.

Spotkania:
Pierwsza niedziela miesiąca
Kaplica Królewska
godz. 16:00 – 18:00