I Komunia

Dzieci mieszkające na terenie naszej parafii winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu na spotkaniu organizacyjnym.

 

Do księdza przygotowującego do sakramentów należy dostarczyć:

  • świadectwo chrztu dziecka (zwolnieni są ci Rodzice, których dzieci były chrzczone w naszej parafii).
  • pisemną zgodę na przygotowanie i udzielenie sakramentów jeśli dziecko pochodzi z innej parafii.  (Dzieci zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski powinni przystąpić do w.w. sakramentów w parafii zamieszkania, a nie z tzw. “szkołą”)

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz. 10:00 do Bazyliki Mariackiej. Katechezy sakramentalne odbywają się po Mszy św.
Po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje dla rodziców.

Dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.  w wymiarze parafialnej  katechezy sakramentalnej będzie przygotowywał ks. Adam Milewski.