Chrzest

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY CHRZCIE DZIECKA

 1. Akt urodzenia dziecka.
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
 3. Dane personalne rodziców chrzestnych (Imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
 4. Zaświadczenie z parafii Rodziców Chrzestnych o możliwości podjęcia godności rodziców chrzestnych.
 5. Poświadczona spowiedź Rodziców i Rodziców Chrzestnych
 6. Jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu w naszej parafii.
 7. Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.

W naszej parafii chrzest zasadniczo jest udzielany w 1 i 3 niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 11:00 w Kaplicy Królewskiej.  Ze względu na remont Bazyliki  św. Mikołaja (OO. Dominikanie) i udostępnienie Kaplicy Królewskiej Zakonowi Dominikanów chrzty odbywają się po mszy św. o godz. 12:00. 

W lipcu i sierpniu po Mszy św. o godzinie 10:00 w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej,
W Święta Bożego Narodzenia: chrzty odbywają się w I Dzień Świąt, czyli 25 grudnia.

CHRZESTNI

Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych).

Do przyjęcia godności chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • ukończył 16 lat.
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej (może i chce przyjmować Komunię św. w intencji dziecka)
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.