Parafialna Caritas

W naszej wspólnocie parafialnej dział „Parafialna Caritas”, który w miarę swoich możliwości i ofiarności parafian pomaga potrzebującym dzieciom, starszym i całym rodzinom. „Parafialna Caritas” aktualnie (2017 r.) pomaga 10 rodzinom oraz za trójkę dzieci opłacane są obiady w Szkole Podstawowej nr 50. Klubowi „Neptun” zajmującemu się opieką dzieci dofinansowaliśmy letni wyjazd kolonijny. Włączyliśmy się również w akcję „Caritas Polska”: „Rodzina Rodzinie”, pomagając trzem syryjskim rodzinom, przekazując na cele pomocowe zebrane z życzliwości parafian prawie 10 000 zł. Trzonem zespołu pomocowego jest Ewa Król, Barbara Chacińska i ks. Piotr Libiszewski. Doraźnie, w zależności od potrzeb, swoją pomocą służą parafialni wolontariusze.

Osoby potrzebujące pomocy prosimy o kontakt:
e-mail: caritasbazylikamariacka@gmail.com,
lub telefonicznie: 58 301 39 82, albo osobiście do ks. Piotra.