Małżeństwo

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa  zgłaszają się razem w biurze parafialnym trzy miesiące przed wyznaczonym terminem  ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego i przedstawiają następujące dokumenty:

 1. Dowody osobiste.
 2. Świadectwo chrztu i bierzmowania (z datą nieprzekraczającą trzech miesięcy, licząc od daty spisania protokołu).
 3. Indeks katechetyczny lub ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji.
 4. Akt ślubu cywilnego lub dokumenty z USC jeśli ślub kościelny ma mieć również skutki prawne (tzw. “ślub konkordatowy”).
 5. Zaświadczenie z poradni rodzinnej,
 6. Zaświadczenie ukończenia konferencji przygotowawczych do sakramentu małżeństwa tzw. Kurs Przedmałżeński. (Nauki odbywają się naszym dekanacie w Bazylice św. Brygidy oraz w Kościele św. Mikołaja)
 7. Dane personalne świadków ze znajomością języka, w której dokona się przysięga. (imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania)
 8. Jeśli narzeczeni nie są z naszej parafii, to protokół przedmałżeński zostaje spisany w parafii narzeczonej lub narzeczonego, a do naszej parafii, po uprzednim uzgodnieniu terminu ślubu, dostarczają “licencję do asystowania” (Nihil obstat)  najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym ślubem zaadresowaną: Parafia Konkatedralna Wniebowzięcia NMP w Gdańsku. (Brak “licencji do asystowania” dwa tygodnie przed ślubem jest równoznaczne z rezygnacją z sakramentu małżeństwa w naszej parafii).
  (Na spisanie protokołu przedmałżeńskiego można się umówić w Księdzem poza godzinami otwarcia biura 
  sekretariat@bazylikamariacka.gdansk.pl)