Apostolstwo Miłosierdzia

15:00 – GODZINA MIŁOSIERDZIA

Trzecia godzina po południu, to godzina śmierci Jezusa. Jest ona czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu na Golgocie, aby dla zasług Jezusowej męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Jezus do s. Faustyny: błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). Nie chodzi tu o godzinę zegarową, ale o moment konania Jezusa na krzyżu, czyli o modlitwę o godzinie piętnastej. Jezus nie podał gotowej formuły tej modlitwy, ale powiedział, że można odprawiać Drogę krzyżową, (…) adorować Najświętszy Sakrament, łącząc się z konającym na krzyżu Jezusem.

W różnorodności charyzmatów można spotkać w naszej parafii osoby zaangażowane w Apostolat Miłosierdzia Bożego. Jest to 15 osobowa modlitewna wspólnota, która pragnie ogarnąć swoją modlitwą intencje Gdańszczan, Polaków i wszystkich ludzi dobrej woli. Zawierzają Bogu ludzi chorych i cierpiących, pracę katechetów i kapłanów oraz wszystkich, którzy wierzą Bożemu Miłosierdziu.  Codziennie o godzinie 15.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego naszej Bazyliki rozbrzmiewa modlitwa Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą każdego dnia prowadzi inny przedstawiciel Wspólnoty. W tej Godzinie Miłosierdzia łączą się z nami w modlitewnym skupieniu osoby, które z różnych przyczyn nie mogą razem z nami trwać przed Najświętszym Sakramentem. Bardzo często kaplicę wypełniają turyści, którzy w okresie letnim licznie nawiedzają naszą świątynię i w swoich językach oddają Bogu cześć. Wtedy kaplica staje się jakby Wieczernikiem w dzień zesłania Ducha Świętego, w którym każdy chwali Boga we własnym języku. (ks. Piotr Libiszewski)

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Apostolatu Miłosierdzia na modlitwę codziennie na godz. 15:00 do Kaplicy Miłosierdzia Bożego w Bazylice Mariackiej.