Złota odznaka “Zasłużony dla Bazyliki Mariackiej” przyznana Miastu Gdańsk

Na początku stycznia informowaliśmy o zakończeniu największego po odbudowie ze zniszczeń II wojny światowej remontu Bazyliki Mariackiej. https://bazylikamariacka.gdansk.pl/zakonczenie-wielkiego…/ 

Prace zostały przeprowadzone w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” i były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.Projekt udało się przeprowadzić także dzięki wsparciu wielu instytucji i osób prywatnych. 

Pomocy w realizacji zadania udzieliła również Gmina Miasta Gdańska, dlatego we wtorek podczas spotkania z Panią Prezydent Aleksandrą Dulkiewicz ks. Proboszcz Ireneusz Bradtke w podziękowaniu za udzieloną pomoc finansową z budżetu Gminy Miasta Gdańska oraz za okazane przez pracowników Urzędu Miejskiego wsparcie merytoryczne wręczył na ręce Pani Prezydent Złotą odznakę “Zasłużony dla Bazyliki Mariackiej” przyznaną Miastu Gdańsk. 

Dwa dni później ks. Proboszcz zaprezentował wyniki przeprowadzonych prac również podczas sesji Rady Miasta Gdańska. W trakcie wystąpienia podziękował za wsparcie radnym poprzedniej i obecnej kadencji oraz m.in. śp. prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, wiceministrowi Jarosławowi Sellinowi, pracownikom Urzędu Miejskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zachęcamy do zapoznania się artykułem:https://www.gdansk.pl/…/remont-bazyliki-mariackiej-byl…