Zakończenie wielkiego remontu Bazyliki Mariackiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Gdańsk, dn. 05.01.2021 r.

„Zakończenie wielkiego remontu Bazyliki Mariackiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”.

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować o zakończeniu realizowanego przez parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny projektu: „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”. Po złożeniu stosownych dokumentów aktualnie oczekujemy na ostateczne rozliczenie zakończonego projektu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt rewitalizacji Bazyliki był realizowany w latach 2017-2020 i w ramach tego projektu zrealizowaliśmy następujące zadania:

  1. Rewitalizacja elewacji Bazyliki Mariackiej w Gdańsku oraz okien witrażowych,
  2. Kapitalny remont dachu z wymianą konstrukcji,
  3. Prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym Bazyliki Mariackiej,
  4. Adaptacja dawnej kotłowni na salę multimedialną,
  5. Przebudowa prezbiterium – wykonanie prac budowlano-konserwatorskich nowego wyposażenia sakralnego,
  6. Budowa kanałów instalacyjnych w posadzce Bazyliki Mariackiej w Gdańsku —nowa instalacja elektryczna i teletechniczna,
  7. Przygotowanie filmów edukacyjnych.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali udział w realizacji tego największego w historii po odbudowie ze zniszczeń Drugiej Wojny Światowej remontu. Dziękuję projektantom, konserwatorom zabytków, służbom konserwatorskim, wykonawcom, nadzorowi inwestorskiemu.

Dziękuję pani Lucynie Maternickiej -koordynatorowi projektu.

Szczególne podziękowania składam członkom Rady naukowo-konserwatorskiej działającej przy Bazylice Mariackiej: przewodniczącemu Rady prof. dr hab. inż. arch. Aleksandrowi Piwkowi, prof. UMK dr hab. Elżbiecie Pileckiej, prof. UG dr hab. Andrzejowi Wozińskiemu, mgr inż. arch. Tomaszowi Błyskoszowi, mgr inż. arch. Grzegorzowi Sulikowskiemu (Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku), mgr inż. arch. Tomaszowi Celewiczowi oraz prof. UMK dr hab. Piotrowi Niemcewiczowi — ekspert w sprawie posadzki.

Dziękuję władzom Miasta Gdańska za pomoc w sfinansowaniu części wkładu własnego na realizację projektu.

Dziękuję pracownikom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Departamentu Funduszy Europejskich oraz Departamentu Finansowego za współpracę.

Dzięki współpracy bardzo wielu podmiotów i osób, które nie sposób tu wymienić, udało się szczęśliwie zakończyć remont, który przywrócił Kornie Miasta Gdańska jej pierwotne piękno. Wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuje również mediom za rzetelne informowanie o przebiegu prowadzonych prac.

W załączeniu podsumowanie rzeczowo-finansowe projektu.

Z wyrazami wdzięczności,

ks. Proboszcz Ireneusz Bradtke

DJI_0689_baner1site-fb
19.LOTmm_0743-GDANSK-fot-c-Dariusz-Kula-pl
5_24mm044_2-scaled
11.DSC04452mm-Bazylika-Mariaca-Gdansk-czas-remontu-020218-fot-c-Dariusz-Kula-pl
DSC_0064-scaled
DSC_1152-scaled
LOT_2017-vs-2018-mm_BAZYLIKA_Mariacka-Gdansk_fot-c-Dariusz-Kula-pl-scaled
miniatura-Gdansk-Bazylika-Oltarz-GPDK-25092017-DSC04930-057-128-C-fot-Dariusz-Kula
previous arrow
next arrow
DJI_0689_baner1site-fb
19.LOTmm_0743-GDANSK-fot-c-Dariusz-Kula-pl
5_24mm044_2-scaled
11.DSC04452mm-Bazylika-Mariaca-Gdansk-czas-remontu-020218-fot-c-Dariusz-Kula-pl
DSC_0064-scaled
DSC_1152-scaled
LOT_2017-vs-2018-mm_BAZYLIKA_Mariacka-Gdansk_fot-c-Dariusz-Kula-pl-scaled
miniatura-Gdansk-Bazylika-Oltarz-GPDK-25092017-DSC04930-057-128-C-fot-Dariusz-Kula
previous arrow
next arrow
Shadow