Uroczystość św. Wojciecha

W liturgii obchodzimy dzisiaj uroczystość św. Wojciecha – patrona Polski i archidiecezji gdanskiej. W tym roku przypada 1025 rocznica obecności Wojciecha w Gdańsku. Jak podaje Jan Kanaparius w najstarszym rękopisie o życiu św. Wojciecha – „gromady ludu przyjmowały chrzest”. W tekście pojawia się pierwszy raz nazwa Gdańsk „ gyddanyzc” i te słowa zaczynają pisane dzieje Gdańska.

W Bazylice umiejscowiony jest współczesny wizerunek św. Wojciecha w momencie przybycia do Gdańska w 997 r. autorstwa gdańskiego malarza Krzysztofa Izdebskiego-Cruz z 2018 roku. Łódź, na której stoi Święty symbolizująca Kościół wzorowana jest na kopii łodzi z Truso znajdującej się w muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Autor do stworzenia swojej kompozycji skorzystał z ikonografii przedstawionej na płaskorzeźbach Drzwi Gnieźnieńskich.

Tegoroczne archidiecezjalne uroczystości odpustowe na wzgórzu św. Wojciecha odbędą się w niedzielę 15 maja o godz. 12:00. O godz. 9″00 w tym dniu ruszy z Bazyliki Mariackiej tradycyjna piesza pielgrzymka z relikwiami św. Wojciecha. Zapraszamy.