Prace konserwatorskie przy ołtarzu antwerpskim

Miło nam ogłosić, że wkrótce rozpoczną się prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu antwerpskim pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (nazywany również św. Adriana). Prace wykona pani dr Ewa Lisiak.

Ołtarz pw. św. Adriana / św. Apostołów Szymona i Judy został wykonany w latach ok. 1510-1520. Jest podzielony wertykalnie na trzy części. Sceny rzeźbione części głównej przedstawiają: Niesienie krzyża, Ukrzyżowanie, Opłakiwanie. Poniżej widoczne są sceny z życia Najświętszej Maryi Panny i Dzieciątka Jezus. Ołtarz posiada podwójne malowane skrzydła. Dolne są dwudzielne. W awersach namalowano następujące sceny: Pocałunek Judasza i Chrystusa z Piłatem (lewe skrzydło) oraz Złożenie do grobu i Zmartwychwstanie (prawe skrzydło). Na rewersach umieszczono trzy sceny: Triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy (lewe skrzydło), Modlitwę Chrystusa w Ogrójcu (prawe skrzydło) oraz Cud Przeistoczenia, który jest widoczny po zamknięciu całości. W awersach skrzydeł górnych zilustrowano sceny Ecce Homo oraz Chrystusa wyprowadzającego zmarłych z otchłani.
W rewersie obu skrzydeł przedstawione zostały grzechy główne przeciwstawiające się owocom odkupienia w duszach poszczególnych ludzi. Predella jest starsza od ołtarza. Pochodzi z lat 1460/1470. Malowidło przedstawia męczeństwo św. Adriana i współtowarzyszy. Po bokach św. Adriana znajdują się św. Juda Tadeusz i św. Szymon.