Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Termomodernizacja budynku Plebanii.

Realizacja zadania: Termomodernizacja budynku Plebanii

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 610.200,00 zł

Kwota dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 477.800,00 zł

Prace dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie obejmuje wymianę okien, termomodernizację budynku
oraz modernizację systemu ogrzewania i c.w.u.

www.wfos.gdansk.pl

 

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD

44 ludzie podążają BMWNMP

Skontaktuj się z nami :

Nazwa:

E-mail:

Verification Image

Wpisz numer z góry: