Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Termomodernizacja budynku Plebanii.

 

Zrealizowane zadanie: Termomodernizacja budynku Plebanii

 

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 585 000,25 zł

Kwota dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 458 060,00 zł

Prace dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie obejmowało wymianę okien, termomodernizację budynku
oraz modernizację systemu ogrzewania i c.w.u.

W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto efekt ekologiczny:

zmniejszenie emisji CO2 –  53,07[Mg/rok]

www.wfos.gdansk.pl

 

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD

49 ludzie podążają BMWNMP
Twitter Pic Karciasw Twitter Pic martaurb Twitter Pic pawelgol Twitter Pic intencje Twitter Pic Zadrozny Twitter Pic OpercomP Twitter Pic Laurencj Twitter Pic Inspirac
Skontaktuj się z nami :

Nazwa:

E-mail:

Verification Image

Wpisz numer z góry: