Po raz 22 z okazji Jarmarku św. Dominika Cech Piekarzy i Cukierników zorganizował w Gdańsku Święto Chleba. Uroczysta Msza św. sprawowana w Bazylice Mariackiej przez Kapelana Rzemiosła Gdańskiego ks. kanonika Ludwika Kowalskiego w intencji piekarzy i cukierników rozpoczęła obchody tego święta. Oprawę liturgii przygotowali pomorscy piekarze i cukiernicy. Na wstępnie Mszy św. starszy cechu Pan Leszek Meler przywitał wszystkich zebranych i  poprosił o odprawienie Mszy św.  w intencji żyjących i zmarłych członków Cechu Piekarzy i Cukierników.  Kazanie podczas tej Mszy św. wygłosił  Proboszcz Bazyliki Mariackiej, ks. prałat Ireneusz Bradtke. Na zakończenie rozdano zebranych na Mszy św. poświęcone pieczywo.