Gdańskie Święto Chleba 2021

Mszy św. w intencji piekarzy i cukierników w bazylice Mariackiej przewodniczył bp Zbigniew Zieliński. Liturgia rozpoczęła 26. Święto Chleba na gdańskim Jarmarku św. Dominika.


https://gdansk.gosc.pl/gal/pokaz/6992456.Swieto-Chleba-na-gdanskim-Jarmarku-sw-Dominika/29#gt