Święcenia kapłańskie

Dzień radości i wielkie święto Kościoła.

W dniu 4 czerwca o godz. 10.00 w Katedrze Oliwskiej arcybiskup Tadeusz Wojda udzielił święceń kapłańskich.

Grono gdańskiego prezbiterium powiększyło się o pięciu neoprezbiterów: ks. Łukasz Franus, ks. Karol Heldt, ks. Tomasz Jaworski, ks. Cezary Maksymowicz i ks. Maciej Stodolski. Nowo wyświęconym kapłanom życzymy świętości i opieki Matki Bożej.

Zdjęcia ze strony Gdański Gość Niedzielny.