Rocznica podniesienia do godności Bazyliki Mniejszej

56 lat temu – 20 listopada 1965 r. papież Paweł VI podniósł kościół Mariacki w Gdańsku do godności Bazyliki Mniejszej. Wierni, którzy dzisiaj nabożnie nawiedzą bazylikę i są w stanie łaski uświęcającej oraz odmówią zwyczajowe modlitwy a także pomodlą się w intencjach Ojca świętego mogą dostąpić odpustu zupełnego.