Remont Bazyliki Mariackiej w latach 2016-2020. Raport z prac

W latach 2016-2020 bazylika Mariacka w Gdańsku przeszła największy remont od czasów powojennej odbudowy. Przeprowadzono  prace budowlano-konserwatorskie obejmujące m.in. dach, elewacje, okna. Wykonano konserwację zabytków ruchomych, w tym ołtarza głównego, prospektu organowego i zegara astronomicznego.

Nadszedł czas, aby podsumować 5 lat działań. Staraniem parafii powstał Raport z prac, w którym omówiono część
z zrealizowanych w tym czasie zadań. Celem było zaprezentowanie efektu prac- stanu przed, w trakcie i po konserwacji oraz wielu osób, które uczestniczyły w ich realizacji.