Procesja Bożego Ciała w Gdańsku

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu oraz uzgodnieniu terminu i miejsca procesji w Urzędzie Miasta pragnę poinformować, że tegoroczna centralna procesja Bożego Ciała w Gdańsku odbędzie się w tradycyjnej formie z zachowaniem przepisów sanitarnych.

Całość rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00 w Bazylice Mariackiej. Po Mszy św. przejdziemy procesją
z Najświętszym Sakramentem ulicami: Piwną, Chlebnicką, Kuśnierską, Długi Targ, Długą, Tkacką, Węglarską, Pańską i Katarzynki na plac przed Bazyliką św. Brygidy.

Ołtarze zlokalizowane będą na przedprożu Ratusza Głównego Miasta, przy siedzibie Rzemiosła Gdańskiego, przy Bazylice św. Mikołaja oraz przed Bazyliką św. Brygidy.

Mszy św. i procesji przewodniczyć będzie Metropolita Gdański Abp. Tadeusz Wojda.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Rodziców dzieci, które chciałyby sypać kwiaty prosimy o przygotowanie ich do czynnego udziału w procesji.

Proboszcz Bazyliki Mariackiej