Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Remont ołtarza św. Jakuba

W 2015 roku zabezpieczono warstwę malarską i zdemontowano grupę. Drewniane podłoże poddano miejscowej impregnacji, polichromię oczyszczono mechanicznie i wstępnie podklejono. Całą powierzchnię rzeźb oczyszczono chemicznie, skonsolidowano i usunięto przemalowania. Pobrano również przekroje do badań, wykonano zdjęcia rentgenowskie i w świetle UV.

Remont ołtarza św. Jakuba - 2015


W 2014 roku uzupełniono ubytki w zaprawie i warstwie malarskiej niebieskiego tła szafy ołtarzowej oraz figur Madonny i św. Katarzyny. Zastosowano głównie Paraloid B72.  Jedynie twarz Madonny, szatę Maksencjusza i lamówki uzupełniono pigmentami z żywicą MS2A.

Wykonano również scan 3d obiektu.

Remont ołtarza św. Jakuba - 2014


W 2013 roku za pomocą Modular Cleanig Program wytypowano środki do usunięcia przemalowań. Zastosowano głównie Carbopol z butanolem. Odsłonięta została średniowieczna polichromia w tym niewidoczne przed zabiegiem wzory na szacie Maksencjusza. Podczas prac usunięto kity woskowe i wykonano nowe z 10% Paraloidu B72 z mikrobalonami. Kontynowano również prace nad stanem szafy ołtarzowej -oczyszczano kompresami z wodą i konsolidowano klejem rybim.

Remont ołtarza św. Jakuba - 2013


W 2012 roku wykonano impregnację osłabionych miejsc podłoża, podklejanie pęcherzy, konsolidację oraz oczyszczanie ołtarza z brudu i wtórnych werniksów, ścieniono również wykonane w 1974 roku uzupełnienia warstwy malarskiej.

Oczyszczanie pokrytych przemalowaniami figur przeprowadzono wodą z dodatkiem detergentów (głównie mydła marsylskiego). Oryginalna warstwa malarska była nieodporna na wodę, bezpośrednio na jej powierzchni stosowano benzynę lakową i mechanicznie usuwano brud. Najbardziej problematyczne było tło szafy ołtarzowej. Na tę powierzchnię systematycznie nakładano zwilżone bibuły. Zabieg ten prowadzony na zmianę z konsolidacją pozwolił odsłonić błękitny kolor powierzchni. Prowadzono również badania i próby rozpuszczania wtórnych warstw pokrywających polichromię.

Remont ołtarza św. Jakuba - 2012

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD