Msza za śp. Prezydenta Pawła Adamowicza

W piątek 14 stycznia przypada trzecia rocznica śmierci śp. Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, którego prochy spoczywają w naszej Bazylice. Zapraszamy na Mszę św. za śp. Pawła Adamowicza w piątek na godz. 18.00.
Na zakończenie Mszy św. odbędzie się modlitwa wielowyznaniowa przy grobie śp. pana Prezydenta.