Koncert 29.07.2022

29 lipca 2022 (piątek) godz. 20:15

Wystąpi:

Tomasz Orlow – organy /Katowice/

TOMASZ ORLOW – organista, improwizator, organolog i organmistrz.  W roku 1998 ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. J. Gembalskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem i ocenę celującą z recitalu dyplomowego. W latach 1999/2000, jako stypendysta Fundacji Kultury, doskonalił swoje umiejętności improwizatorskie w Robert-Schumann-Musikhochschule w Düsseldorf, w klasie improwizacji organowej prof. Wolfganga Seifena. Tomasz Orlow jest zwycięzcą III-go Międzynarodowego Konkursu Organowego im. J. P. Sweelincka  w Gdańsku w 1997r. oraz laureatem I-go Międzynarodowego Konkursu Organowego w Warszawie w 1997r. W roku 2005 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Improwizacja jako sztuka kreatywna w aspekcie repliki, rekonstrukcji i interpretacji dzieła muzycznego i otrzymał tytuł doktora sztuki muzycznej przyznany przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Koncert, który odbył się w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach był pierwszym w Polsce w całości improwizowanym przewodowy recitalem organowym. W roku 2014 otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła analizy zagadnień organologicznych, konserwatorskich oraz artystycznych, związanych z rekonstrukcją historycznych organów piszczałkowych kościoła pw. św. Doroty w Trzcinicy oraz interpretacją europejskiej literatury organowej okresu XVI-XVIII wieku. Tomasz Orlow prowadzi żywą działalność koncertową w kraju i za granicą związaną przede wszystkim z upowszechnianiem sztuki improwizacji organowej i fortepianowej (nagrania CD improwizowanych koncertów live). Od wielu lat współpracuje z Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia. Tomasz Orlow otrzymał w roku 2020 tytuł profesora Uniwersytetu Śląskiego i prowadzi zajęcia na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wykłada interpretację literatury organowej oraz improwizację. Jest autorem wykładów i publikacji poświęconych improwizacji organowej i organologii.