Nowicjat we Franciszkańskim  Zakonie Świeckich

W niedzielę, 10 lutego, wspólnota Zakonu Franciszkańskiego Świeckich w naszej parafii przeżywała uroczystość zakończenie okresu postulatu i rozpoczęcia nowicjatu przez kolejne dwie osoby. Podczas niedzielnej mszy św. celebrowanej przez Gwardiana o. Zdzisława Dumę z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku i miejscowego wikariusza –  opiekuna wspólnoty siostra Janina Cichowlas i brat Jan Łukomski rozpoczęli nowicjat wyrażając wolę realizowania swojego powołania do świętości w Świeckim Zakonie Św. Franciszka. Na znak rozpoczęcia nowego sposobu życia w Kościele nowicjusze otrzymali franciszkański krzyż „Tau”  oraz egzemplarz ewangelii, aby żyli według wskazań Syna Bożego. Jezusa.  Uroczystość zakończyła się agapą w salce parafialnej.