Dzień świętego Mikołaja

Dzisiaj dzień świętego Mikołaja – biskupa Miry, który żył i działał na przełomie III i IV wieku. Wsławił się on licznymi cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. W bazylice znajduje się ołtarz poświęcony św. Mikołajowi z 1435-1440 roku. Przedstawia on żywot świętego biskupa w tym także epizody związane z morzem. Niestety ołtarz jest zdekompletowany, główna figura przedstawiająca św. Mikołaja została przez muzeum oddana przed laty w depozyt do kościoła św. Barbary w Gdańsku.