Drodzy nauczyciele – zapraszamy na szkolenie !

Fundacja Pro Basilica Gedanensis zaprasza nauczycieli uczących w gdańskich szkołach na bezpłatne szkolenie “Bazylika Mariacka– poznajmy się lepiej”

Szkolenie dla nauczycieli ma na celu wzrost kompetencji w zakresie opracowania programu nauczania edukacji regionalnej, na przykładzie Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Nauczyciel musi posiadać szereg umiejętności, które wzbudzałyby w uczniach chęć do zdobywania wiedzy oraz motywowały ich do pracy. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, chcących poszerzyć swoją wiedzę o lokalnej historii i związanej z nią kulturze. Nauczyciel powinien nieustannie się rozwijać, szukać, czytać, oglądać i mieć świadomość konieczności przywracania wartości tożsamości narodowej. Wartości, które ściśle wpisują się w dzieje najbliższej okolicy, szkoły bądź miejsca zamieszkania ucznia, to więź emocjonalna ze środowiskiem lokalnym, odpowiedzialność za okoliczne dziedzictwo kulturowe. Wartości te stanowią mocną stronę edukacji kulturalnej oraz warunkują ugruntowanie tożsamości lokalnej.

Szkolenia dla nauczycieli przeprowadzone zostaną w ramach 2 szkoleń stacjonarnych.

Wszystkie 2 szkolenia będą o tej samej tematyce, aby móc przeszkolić, jak największą liczbę osób.

Warunki udziału:

  • Nauczyciele uczący w gdańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Terminy:  5.10.2022            9.11.2022         

Ilość uczestników na pojedynczym szkoleniu to maksymalnie 15 osób.

Program szkolenia ma na celu:

– poszerzenie wiedzy z zakresu historii Gdańska i przede wszystkim Bazyliki Mariackiej

  w Gdańsku,

– zapoznanie z wybranymi dziełami sztuki wew. Bazyliki,

– umiejscowienie wybranych zabytków w przestrzeni świątyni,

– rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu gotyckiego,

– odczytywanie otoczenia Bazyliki Mariackiej,

– doskonalenie umiejętności interpersonalnych/metodyki pokazywania obiektów,

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie zajęć teoretycznych wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi i dwoma filmami oraz zajęć praktycznych polegających na oprowadzeniu/spacerze naukowym wokół i wewnątrz świątyni.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiał edukacyjny zawierający podstawowe informacje o Bazylice Mariackiej, o układzie przestrzennym z mapką sytuacyjną oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 Program szkolenia:

            9.00-9.45   – zajęcia teoretyczne – prezentacja multimedialna pt.  „Dzieje Gdańska

                                     i rola w nich  Bazyliki Mariackiej”.

            9.45-10.30  – zajęcia teoretyczne – prezentacja multimedialna pt. „Wybrane przykłady dzieł sztuki znajdujących się w Bazylice Mariackiej”.

          10.30-10-45 – przerwa kawowa

          10.45-11.05 – prezentacja filmu o historii Bazyliki Mariackiej

          11.05-11.15. – omówienie filmu/dyskusja

          11.15-11.35 – prezentacja filmu  o Wielkim Zegarze Astronomicznym

          11.35-11.50 – przerwa kawowa

          11.50-13.30 – zajęcia praktyczne

                                         – prezentacja Wielkiego Zegara Astronomicznego

                                         – układ architektoniczny Bazyliki Mariackiej

                                         – wybrane działa sztuki, prezentacja i omówienie.

13.30-14.00 – podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów uczestnicta w szkoleniu

Prowadzący: Stanisław Sikora

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: bezpłatne

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie skanu/zdjęcia wypełnionego formularza zgłoszenia (podpisanego) na adres fundacja@bazylikamariacka.gdansk.pl  (plik do pobrania) lub dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego do siedziby fundacji Pro Basilica Gedanensis, ul. Podkramarska 5, 80-834 Gdańsk

Decyduje kolejność potwierdzenia udziału.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Gminy Miasta Gdańska i środków własnych fundacji Pro Basilica Gedanensis.