Prace konserwatorskie zegara astronomicznego – II etap

Prace konserwatorskie zegara astronomicznego – II etap Prace restauratorskie zegara astronomicznego  to kontynuacja prac wykonanych w 2019 roku. Obiekt został poddany pełnej konserwacji. Celem kolejnych etapów prac jest zastąpienie 23 wtórnych rzeźb teatru figur rekonstrukcjami stylistycznie zgodnymi z pierwowzorem. W drugim etapie prac zostaną zmienione figury Diakonów, oba Anioły, rzeźba

Continue reading

Prace konserwatorskie przy kopii Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga

Najczęściej oglądany obraz z Bazyliki Mariackiej poddawany jest drobnym pracom konserwatorskim. W ramach prac związanych z przywracaniem Bazylice pierwotnej świetności nadszedł czas na oczyszczenie kopii obrazu Hansa Memlinga – Sąd Ostateczny. Prace potrwają ok. dwóch tygodni. Prowadzi je zespół konserwatorów pod kierunkiem Krzysztofa Owsianego.  

Continue reading

Ciekawe odkrycia podczas prac konserwatorskich przy prospekcie organowym.

W trakcie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym na obrazach ilustrujących sceny stworzenia świata z Księgi Rodzaju konserwatorzy odkryli dawne przemalowania i inskrypcje. Wykonano zdjęcia Rtg oraz zdjęcia w świetle UV, które uczytelniły przemalowania. Poniżej prezentujemy efekty.     Obraz Stworzenie istot wodnych i ptactwa   Obraz przedstawiający Stworzenie  morza i

Continue reading

Pokolenia dla Bazyliki – coraz więcej gwiazd.

W 2016 roku w Bazylice Mariackiej rozpoczęła się akcja charytatywna pod nazwą Pokolenia dla Bazyliki, obecnie bardziej znana pod hasłem „Gwiazdy” . W ramach akcji zakupywane są gwiazdki – cegiełki, z których dochód przeznaczany jest na prace konserwatorsko-remontowe prowadzone w kościele. Celem jest nie tylko zbiórka środków na renowację, ale

Continue reading

List od Pani Biskup Petry Bosse-Huber

Ewangelicy z Niemiec, z którymi we współpracy udało się na powrót sprowadzić do Bazyliki Mariackiej po 78 latach gotycki ołtarz Pietas Domini przesyłają pozdrowienia. My również odpowiadamy chrześcijańskimi pozdrowieniami – mocy i światła Ducha Świętego.      

Continue reading