44 Rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża

16 października przypada 44 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Po śmieci Jana Pawła I kardynałowie zebrani na konklawe wybrali 16 października 1978 na papieża Polaka – który przyjął imię Jan Paweł II.

Od 22 lat w Polsce budowany jest żywy pomnik Jana Pawła II – jest nim Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera dzieci i młodzież z ubogich środowisk przkazując im stypendia. Co roku ponad 2000 stypendystów otrzymuje pomoc.

Wesprzyj ten żywy pomnik.