4 grudnia – wspomnienie św. Barbary

Dzisiaj wspomnienie św. Barbary. W bazylice znajduje się pochodzący z lat 1480-1500 ołtarz św. Barbary. Jest on świadectwem jej kultu w Gdańsku oraz „otwartą księgą”, na której możemy poznać życie świętej. Sceny malowane na skrzydłach ołtarza pokazują udręki i męki jakie znosiła nie chcąc odstąpić od wiary chrześcijańskiej. Barbara jest wzorem wierności wierze i Chrystusowi, za co w scenie głównej ołtarza odbiera nagrodę – dwaj aniołowie wkładają na jej głowę koronę.