Wydarzenia

Gdańsk Oliwa, dnia 2 marca 2021 r Kuria Metropolitalna Gdańska K o m u n Read more
Na początku stycznia informowaliśmy o zakończeniu największego po odbudowie ze zniszczeń II wojny światowej remontu Read more
Gdańsk, dn. 05.01.2021 r. „Zakończenie wielkiego remontu Bazyliki Mariackiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej". Szanowni Read more
Adwent jest dla chrześcijan wyjątkowym czasem.Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego “adventus”, które oznacza przyjście. Read more