Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Eucharystią Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy trzydniowy obchód Tajemnicy Paschalnej: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa. PASCHA – oznacza przejście. Przejście Anioła Pańskiego, opisane w Starym Testamencie, który oszczędził synów Izraela, a ukarał wszystko, co było pierworodne w Egipcie. Kara ta zmusiła faraona do wypuszczenia Ludu Wybranego z ziemi egipskiej. Było to przejście z niewoli do wolności, z nieprzyjaźni z Bogiem do stanu odnowionej przez Przymierze przyjaźni. Na stołach izraelskich znajdował się baranek zabity na ofiarę. Jego krwią skrapiano odrzwia na znak pojednania. Naród wybrany spożywał ucztę paschalną w postawie gotowości do podróży, stojąc z laską wędrowca w ręku. Jedli chleb niekwaszony tzn. bez zaczynu i pili gorzkie zioła, na znak goryczy niewoli. Dzisiejszy Wielkoczwartkowy Wieczór, to kontynuacja Starotestamentalnej Uczty Paschalnej, którą Chrystus wzbogacił w Wieczerniku o nowe treści. Jezus zostaje nazwany przez Jana Chrzciciela Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Zbawiciel przyszedł, aby ofiarować się za nas, aby pojednać nas ze swoim Ojcem. On zniweczył zgubną władzę szatana nad światem. Nowy Izrael – Lub Boży, a więc my wszyscy porzucamy niewolę grzechu nie dla jakiejś innej nowej ziemi, ale dla Królestwa Bożego, którego władcą jest sam Bóg.

Te treści uobecniają się w dzisiejszej liturgii w dwóch motywach:

  • ustanowieniu Eucharystii
  • uświęceniu wybranych przez sakrament kapłaństwa

Gromadząc się w dzisiejszy wieczór wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy, będziemy uczestniczyć w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu; weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam. Starajmy się, aby udział w tej Ofierze Nowego i Wiecznego Baranka, obdarzył nas mocą, siłą i łaską na przejście z królestwa ciemności do Królestwa Syna Bożego; dlatego w postawie radości weźmy udział w Eucharystii łącząc się z Chrystusem i wspólnotą w Komunii św. Niech nasze serca przypominają Wieczernik, w którym Jezus modlił się za uczniów, służył im i okazał im największą miłość.

 

Wielki Czwartek

 

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD

46 ludzie podążają BMWNMP

Skontaktuj się z nami :

Nazwa:

E-mail:

Verification Image

Wpisz numer z góry: