Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem, kiedy tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. Już od IV wieku w Jerozolimie starano się jak najdokładniej odtwarzać sceny z życia Jezusa, organizowano procesję z Betanii do Jerozolimy, a biskup reprezentujący Chrystusa wjeżdżał do miasta na osiołku. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. W Polsce palmy zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, co z jednej strony ma przypominać zwycięstwo Chrystusa, a z drugiej wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników. Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem. W Polsce Niedziela Palmowa nosiła także nazwę Niedzieli Kwietnej, bo zazwyczaj przypada w okresie kwitnienia pierwszych kwiatów.

Święcenie palm odbędzie się podczas każdej Mszy Świętej.

Na zdjęciu fresk, ok. 1320 r., Bazylika św. Franciszka, Asyż