Spotkanie Rady naukowo-konserwatorskiej

Po kilku miesiącach przerwy związanej z pandemią odbyło się dzisiaj spotkanie Rady naukowo-konserwatorskiej działającej przy Bazylice Mariackiej. W spotkaniu brała udział Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
Były podziękowania członkom rady za woluntarystyczną pracę na rzecz Korony Miasta. Wręczono również pamiątkowe dyplomy z okazji zakończenia wielkiego remontu bazyliki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz wspólnie obejrzano najnowszy film „Dzieje kościoła mariackiego”, który już za kilka dni będzie można oglądać w nowo utworzonej sali multimedialnej. W czasie spotkania omówiono także plany związane z dalszymi pracami konserwatorskimi. Na zakończenie członkowie rady zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi posadzki bazyliki po uchyleniu decyzji wstrzymującej prace wydanej przez Igora Strzoka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a uchylonej przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.