W Bazylice  Mariackiej na szeroką skalę prowadzone są prace konserwatorsko- remontowe, obejmujące jej różne części.  Jednym z realizowanych  aktualnie zadań jest rekonstrukcja jedynego nieodbudowanego po wojnie sklepienia, które znajduje się w kruchcie w wieży kościoła.

Jest to unikatowe bliźniacze sklepienie gwieździste rekonstruowane przez wysokiej klasy specjalistów z firmy Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków z Malborka.

Prace realizowane przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska.