Tablica Jałmużnicza

PL:

Tablica Jałmużnicza (1607 r.)

Olej, drewno, marmur, wym.: ok. 550 x 250 cm; obraz „Uczynki Miłosierdzia” 291 x 189 cm; obraz „Sąd Ostateczny” 79x 164 cm; rama wieńcząca 150 x 252 cm; uszaki 345 cm.

Artystą, który wykonał dzieło był Anton Möller. Składa się z trzech części: kamiennego cokołu z tablicami inskrypcyjnymi w językach niemieckim i łacińskim, części centralnej z obrazem przedstawiającym „Uczynki Miłosierdzia” oraz zwieńczenia, w którym znajduje się obraz przedstawiający „Sąd Ostateczny”. W obrazie „Uczynki Miłosierdzia” w dolnej części została ukazana postać Wiary z krucyfiksem w prawej ręce i kielichem w lewej. W centrum została namalowana kobieta będąca personifikacją Miłosierdzia. Tłem jest drzewo wyrastające z serca kobiety uosabiającej Wiarę. Konary zakończone są medalionami, w których ujęto uczynki miłosierdzia co do ciała. Od dołu z lewej strony są to:

I. Głodnych nakarmić.

II. Spragnionych napoić.

III. Nagich przyodziać.

IV. Chorych nawiedzać.

V. Więźniów pocieszać.

VI. Podróżnych w domu przyjąć.

VII. Umarłych grzebać.

Pod tablicą znajdowała się skarbona na datki, które były przeznaczane dla ubogich i potrzebujących.

ENG:

The Almsgiving Plaque (1607)

Oil, wood, marble, dim.: about 550 x 250 cm; the painting “Works of Mercy” 291 x 189 cm; the painting “The Last Judgment” 79 x 164 cm; top frame 150 x 252 cm; ears of 345 cm.

The artist who made the painting was Anton Möller. It consists of three parts: the pedestal with inscription boards in German and Latin, the main part with the painting ilustrating “Works of Mercy”, and the top part with the painting of “Last Judgment”. In the painting “Works of Mercy” at the bottom we can see the figure of Faith with a crucifix in her right hand and a chalice in her left hand. At her feet there is an open Bible with a visible figure of Saint Paul. In the center of the picture there is the a personification of Mercy. The background is in a form of a tree growing from the heart of a woman personifying Faith. Branches are tipped with medallions which include corporal works of mercy.

From the bottom on left these are:

I. Feed the hungry.

II. Give drink to the thirsty.

III. Clothe the naked.

IV. Visit the sick.

V. Visit the imprisoned.

VI. Give shelter to travellers.

VII. Bury the dead.

Under the board there was an offertory box for donations that were intended for the poor and needy.