Płaskorzeźba złożenia do grobu

PL:

Płaskorzeźba ze sceną Złożenia do Grobu (ok. 1870 r.)

W latach 1867-1870 trwały prace nad zmianą aranżacji ołtarza głównego. Projektantem oraz wykonawcą przebudowy był Julius Wendler. Artysta urodzony w 1841 roku w Lęborku, zmarły prawdopodobnie w 1915 roku w Berlinie, w którym od 1866 roku prowadził własną pracownię. W ramach przebudowy ołtarz obudowano ażurową strukturą w stylu neogotyckim. Było to koronkowe, ażurowe tło zbudowane z profilowanych słupków, łuków, sterczyn i wieżyczek, przetykanych ornamentem roślinnym i maswerkowym z kilkunastoma figurami. Dokonano wtedy również modyfikacji w zachowanym retabulum, a na froncie predelli umieszczono widoczną płaskorzeźbioną scenę Złożenia do Grobu. 

Ciało Jezusa podtrzymywane chustą składają w grobie Józef z Arymatei (trzymający górną część ciała) z pomocą dwóch mężczyzn. Po środku znajduje się Maria, która trzyma prawą rękę syna. Obok, po jej prawej stronie stoi św. Jakub Starszy z koroną cierniową w ręku oraz Jan. Po lewej widoczna jest Maria Magdalena z naczyniem z olejem.

ENG:

Bas-relief with the scene of the Entombment (circa 1870)

In the years 1867-1870, the arrangement of the main altar was changed. The designer and contractor of works was Julius Wendler. The artist was born in 1841 in Lębork, died probably in 1915 in Berlin, where from 1866 he ran his own studio. As part of works, the altar was enclosed with an openwork structure in the neo-Gothic style. It was a lace, openwork background made of profiled posts, arches, pinnacles and turrets, interspersed with floral and tracery ornaments with a dozen figures. At that time, modifications were also made in the preserved retable and on the predella on which one a visible relief scene of the Entombment was put.

The body of Jesus, supported by a scarf, is placed in the tomb by Joseph of Arimathea (holding the upper part of body) supported by two men. In the middle we see Mary holding her son’s right hand. Next to her right we see St. James the Elder with a crown of thorns in his hand and John. On the left, you can see Mary Magdalene with a vessel filled with oil.