Ołtarz bractwa kapłańskiego

PL:

Ołtarz Bractwa Kapłańskiego (1473 – 1478)

Malarz niderlandzki lub północnoniemiecki, deska dębowa, tempera,  wym.: 196 cm x 114; wys.  figury Madonny  113 cm; predella 96 x 198 cm.

Jest to ołtarz baldachimowy.  W centrum znajduje się figura Maryi z Dzieciątkiem. Matka Boża została przedstawiona jako Królowa. Lewą ręką podtrzymuje Dzieciątko, w prawej dawniej miała berło lub jabłko. Figura Madonny jest datowana na około 1400 r.  Nie wiadomo, czy stała się elementem ołtarza od początku jego istnienia. W wewnętrznej części skrzydeł z lewej strony zostały namalowane św. Katarzyna i św. Dorota poniżej.  Z prawej znajdują się św. Barbara i św. Małgorzata. Zewnętrzne części zostały podzielone na trzy pola, które przedstawiają sceny z życia NMP. Po zamknięciu skrzydeł widoczna jest scena Zwiastowania.

Predella pochodzi z około 1500 roku. Na jej ścianie frontowej widoczna jest scena Koronacji Marii. Matka Boża jest otoczona z obu stron świętymi Starego Testamentu. Predella była również skarbonką – przez okutą szczelinę można było wrzucać do niej monety.

ENG:

The Altar of the Priestly Fraternity of the Blessed Virgin Mary (1473-1478)

Dutch or North German painter, oak wood, tempera, dim.: 196 cm x 114 cm; height of the Madonna figure 113 cm; predella 96 x 198 cm.

It is a canopy altar. In the center there is a statue of Mary and Child. Our Lady is presented as a queen. She holds the Child with her left hand, while in the right one she used to hold a sceptre or an apple. The figure of the Madonna is dated around 1400. It is not certain if it was an element of the altar from the beginning. On the inner side of the wings on the left are St. Catherine and   beneath St. Dorothea. On the right there are St. Barbara and St. Margaret. The outer parts have been divided into three fields that presents scenes from the Virgin’s life. When the wings are closed, the scene of the Annunciation is visible.

Predella dates back to about 1500. On its front wall you can see the scene of the Coronation of Mary. Our Lady is surrounded on both sides by the Saints of the Old Testament. Predella also used to serve as a money box.