Szkolenie

Fundacja Pro Basilica Gedanensis zaprasza seniorów powyżej 60 -tego roku życia na bezpłatne szkolenie “Bazylika Mariacka – poznajmy się lepiej”.

Pasja nie ma wieku – w każdym momencie życia seniorzy mogą zdecydować się na rozwijanie nowych zainteresowań i poszerzać swoje umiejętności.

Szkolenia dla seniorów przeprowadzone zostaną w ramach 4 szkoleń stacjonarnych.

Wszystkie 4 szkolenia będą o tej samej tematyce, aby móc przeszkolić, jak największą liczbę osób. Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim seniorów zamieszkujących śródmieście Gdańska oraz okolice.

Warunki udziału:

– rok urodzenia 1962 lub wcześniejsze,

– adres zamieszkania Gdańsk[1].

Terminy:  11.05.2022            18.05.2022           8.06.2022            22.06.2022

Ilość uczestników na pojedynczym szkoleniu to maksymalnie 15 osób.

Program szklenia ma na celu:

– poszerzenie wiedzy z zakresu historii Gdańska i przede wszystkim Bazyliki Mariackiej

  w Gdańsku

– zapoznanie z wybranymi dziełami sztuki wew. Bazyliki

– umiejscowienie wybranych zabytków w przestrzeni świątyni

– rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu gotyckiego

– odczytywanie otoczenia Bazyliki Mariackiej

– doskonalenie umiejętności interpersonalnych/metodyki pokazywania obiektów

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie zajęć teoretycznych wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi i dwoma filmami oraz zajęć praktycznych polegających na oprowadzeniu/spacerze naukowym wokół i wewnątrz świątyni.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiał edukacyjny zawierający podstawowe informacje o Bazylice Mariackiej, o układzie przestrzennym z mapką sytuacyjną oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 Program szkolenia:

            9.00-  9.45   – zajęcia teoretyczne (prezentacja multimedialna pt.  „Dzieje Gdańska

                                     i rola w nich  Bazyliki Mariackiej”.

            9.45-10.30  – zajęcia teoretyczne (prezentacja multimedialna ) pt. „Wybrane przykłady dzieł sztuki
znajdujących się w Bazylice Mariackiej”.

          10.30-10-45 – przerwa kawowa

          10.45-11.05 – prezentacja filmu o historii Bazyliki Mariackiej

          11.05-11.15. – omówienie filmu/dyskusja

          11.15–11.35 – prezentacja filmu  o Zegarze Astronomicznym

          11.35-11.50 – przerwa kawowa

          11.50 – 13.30 – zajęcia praktyczne

                                         – prezentacja Zegara Astronomicznego

                                         – układ architektoniczny Bazyliki Mariackiej

                                         – wybrane działa sztuki, prezentacja i omówienie.

13.30 – 14.00 – podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów uczestnicta w szkoleniu

Prowadzący: Stanisław Sikora

 Koszt uczestnictwa w szkoleniu: bezpłatne

WAŻNE: Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie skanu/zdjęcia wypełnionego formularza zgłoszenia (podpisanego) na adres fundacja@bazylikamariacka.gdansk.pl  (plik do pobrania) lub dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego do siedziby fundacji Pro Basilica Gedanensis, ul. Podkramarska 5, 80-834 Gdańsk

Decyduje kolejność potwierdzenia udziału.

Szkolenie współfinansowane jest ze srodków Gminy Miasta Gdańska i środków własnych fundacji Pro Basilica Gedanensis.


[1] Adres zamieszkania to adres miejsca zamieszkania, zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.