Remont dachu zachodniego skrzydła plebanii (2015)

Kompleksowe prace remontowe wykonano ze względu na pogarszający się stan pokrycia dachu w tej części budynku. Stopień zniszczenia – popękane dachówki  i  szczeliny znajdujące się pomiędzy nim powodowały przenikanie wody do wnętrza budynku. Narastała również możliwość osunięcia się dachówek na strefę chodnika, co stanowiło zagrożenie dla przechodzących obok ludzi.

W ramach prac zdemontowano stare pokrycie dachowe wraz z konstrukcją łat, kontrłat obróbek blacharskich. Zamontowano  nową konstrukcję i pokrycie ceramiczne. Wykonano nowe opierzenia blacharskie, rynny, kosze i rury spustowe.

Koszt całkowity zadania: 67.889,78 zł  

Prace zrealizowano przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska