Prace konserwatorskie przy Grupie Ukrzyżowania

Prace konserwatorskie przy Grupie Ukrzyżowania trwały od maja do października 2018 roku.

Dzieło wykonał około 1517 roku Mistrz Paweł. Tworzą je trzy rzeźby: Marii Bolesnej, św. Jana Ewangelisty oraz Chrystusa Ukrzyżowanego. Umieszczone są na belce tęczowej wysoko ponad poziomem posadzki Bazyliki. 

Ciekawostką jest, że rzeźby te mają ogromne rozmiary. Rzeźby Marii Bolesnej i św. Jana Ewangelisty mierzą odpowiednio 3,5m  i 3,6 m, rzeźba Chrystusa 4,5 m, a krzyż 8,31 m.

Renesansowy zabytek prezentuje najwyższy poziom artystyczny. Ostatnie prace konserwatorskie były wykonane po II wojnie światowej, w latach 1958 -1961. W czasie wojny Grupa została wywieziona z Bazyliki. Po wojnie zrekonstruowano belkę tęczową i  po pracach ponownie umieszczono rzeźby.  

Po 57 latach przeprowadzone zostały kolejne ważne dla zabytku prace konserwatorskie. Widoczne były znaczne zabrudzenia powierzchni, zmienione retusze i liczne ubytki złota, które fałszowały nadzwyczajne atuty mariackiego dzieła. Miejscowo pojawiły się również odspojenia zaprawy i ślady ataku drewnojadów.

Zakres prac obejmował rzeźby, krzyż, banderolę, kule oraz belkę tęczową. Wykonano badania oraz przeprowadzono m.in. takie zabiegi, jak:  oczyszczenie, usuwanie dawnych przemalowań i retuszy, uzupełnianie ubytków, retusz złotem, impregnację, konsolidację i inne. Krzyż i belka zostały oczyszczone, usunięto wybłyszczenia i następnie wykonano impregnację krzyża i przyciemnianie belki.

W trakcie prac udało się odnaleźć brakujące do tej pory nimby (aureole), doskonale widoczne na archiwalnych zdjęciach zabytku. Podjęto decyzję, że powrócą one na oryginalne miejsce. 

W efekcie prac przede wszystkim poprawiony został stan zachowania zabytku, ale także na nowo wydobyty został wysoki kunszt dzieła. 

1a
1b
1d
1c
2d
3d
4a
4b
5a
5b
21d
23b
24b
25a
25b
26d
25d
cid_CF875581-26AC-432E-9B4F-234A044CF0F7
cid_F42CE947-CAA6-41CE-BF18-7AE9A4499D63
DSC_0524
DSC_0525
DSC_0542
DSC_0532
DSC_0561
DSC_0565
IMG_4308
DSC_0572
IMG_4312
IMG_4337
IMG_4339
IMG_20181011_161515
cid_0BB09608-B6CF-4730-8CEF-CEE8C3C84A9F
cid_1D1403B3-A5E7-4BEC-BEE9-E4CF2C6E96CD
cid_5FFB2C4E-F172-478A-8906-5A923F9C891F
cid_71C2193D-5318-43F6-A492-349806ABEE78
cid_8022F0C3-6694-4327-9BD0-ABEE65F9FEF2
cid_16615d17f8a918058251
cid_16615d23693e72643243
cid_A01014AA-C738-4952-9929-13B8C806D721
previous arrow
next arrow
1a
1b
1d
1c
2d
3d
4a
4b
5a
5b
21d
23b
24b
25a
25b
26d
25d
cid_CF875581-26AC-432E-9B4F-234A044CF0F7
cid_F42CE947-CAA6-41CE-BF18-7AE9A4499D63
DSC_0524
DSC_0525
DSC_0542
DSC_0532
DSC_0561
DSC_0565
IMG_4308
DSC_0572
IMG_4312
IMG_4337
IMG_4339
IMG_20181011_161515
cid_0BB09608-B6CF-4730-8CEF-CEE8C3C84A9F
cid_1D1403B3-A5E7-4BEC-BEE9-E4CF2C6E96CD
cid_5FFB2C4E-F172-478A-8906-5A923F9C891F
cid_71C2193D-5318-43F6-A492-349806ABEE78
cid_8022F0C3-6694-4327-9BD0-ABEE65F9FEF2
cid_16615d17f8a918058251
cid_16615d23693e72643243
cid_A01014AA-C738-4952-9929-13B8C806D721
previous arrow
next arrow
Shadow

Program Ochrona Zabytków. 
Dofinansowano
ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego