Prace konserwatorskie okien w kaplicach św. Olafa i Wszystkich Świętych (2016)

KAPLICE ŚW. OLAFA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

konserwacja trzech gotyckich okien

Celem wykonanych prac było zatrzymanie procesów destrukcji, poprawa stanu zabytku oraz jego estetyki. W ramach prac konserwatorskich naprawiono elementy uszkodzone, wymieniono szklenie na nowe oraz zrekonstruowano ślusarkę okienną, odciąg i poprawiono wygląd estetyczny detali architektonicznych.

W ramach prac wykonano m.in.: dezynfekcję elementów architektonicznych, poszczególne fragmenty wzmocniono, oczyszczono powierzchnię laskowań, naprawiono  części uszkodzone, uzupełniono ubytki, przeprowadzono renowację parapetów wewnętrznych, oczyszczono i zabezpieczono stalowe elementy takie jak np. płaskowniki i wiatrownice, które nie wymagały wymiany. Wykonano również nowe blachy dociskowe, kliny, klobiki
i wiatrownice. Całkowicie wymieniono szklenie witrażowe na szkło jasielskie w kształcie rombów, które zamontowano w ołowianych profilach.  W oknie w kaplicy św. Olafa odtworzono brakujący stalowy odciąg.

Całkowity koszt zadania:  247.950,07 zł

P1190857
IMG_3183
P1030261
IMG_3108
previous arrow
next arrow
P1190857
IMG_3183
P1030261
IMG_3108
previous arrow
next arrow
Shadow
Program Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet 1 Ochrona Zabytków

Konserwację trzech okien elewacji południowej i zachodniej masywu wieży Bazyliki Mariackiej w Gdańsku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego