Ołtarz św. Marcina, grupa św. Jerzego (I etap), ołtarz św. Jakuba (IV etap): prace konserwatorsko- restauratorskie (2015)

Prace przeprowadzono w 2015 roku. Ich celem było utrwalenie oryginalnej substancji zabytkowej oraz wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytków.

Przy ołtarzu św. Marcina wykonano prace kompleksowe, które obejmowały oczyszczenie, konsolidację odspajających się łusek warstwy malarskiej wraz z zaprawą. Przeprowadzono dezynfekcję, usunięto przemalowania i dawne zmienione retusze, uzupełniono ubytki zaprawy. Następnie wykonano retusz ubytków warstwy malarskiej oraz całość pokryto werniksem.

Ponadto rozpoczęto prace przy Grupie św. Jerzego. Zabezpieczono warstwę malarską i zdemontowano grupę. Drewniane podłoże poddano miejscowej impregnacji, polichromię oczyszczono mechanicznie i wstępnie podklejono. Całą powierzchnie rzeźb oczyszczono chemicznie, skonsolidowano i usunięto przemalowania. Pobrano również przekroje do badań, wykonano zdjęcia rentgenowskie i w świetle UV.

Przeprowadzono IV etap prac konserwatorskich przy ołtarzu św. Jakuba. Wykonano zabiegi przy bokach szafy, baldachimie, gzymsach, arkaturze i predelli. Usunięto pozostałości przemalowań, uzupełniono ubytki zaprawy i warwy malarskiej, wykonano niebieskie tło baldachimu. Zrekonstruowano warstwę malarską predelli wraz z srebrzonymi muszlami oraz odtworzono korony Madonny i św. Katarzyny, które były pozłacane. Tym zakończono kilkuletnią pracę przy zabytku.

Koszt całkowity zadania: 200.000,00 zł

cid_54c6dcea-ae21-4f23-b944-96bc1299a675
cid_320ba042-5dd4-4145-9d97-8c8687d70787
cid_7700e777-897e-46a1-b80b-0d92468290b1
cid_9ecc01d8-b8a6-4603-9e4b-f163f4314bf7
cid_43a8d726-b41b-4817-b319-69555c6d1345
cid_59156ca2-2fb3-4cd6-b0fe-7d0cd19cddb4
cid_91406a40-8937-4459-bc78-71e9df4b8c16
cid_afb5dd61-77a1-497b-bf23-b0da2379a11d
cid_b026daba-0787-49e5-8dd1-2666bea02e77
cid_c17905f5-e76f-42d8-9867-c7fbd5579c5c
img_5579
img_5581
img_5584
img_5585
sw_jerzy_1
sw_jerzy_3
sw_jerzy_2
sw_jerzy_4
sw_jerzy_5
sw_jerzy_6
sw_jerzy_6a
sw_jerzy_7
sw_jerzy_8
cid_5f968072-17c3-4bcc-9ce8-2d2c6a137c57
previous arrow
next arrow
cid_54c6dcea-ae21-4f23-b944-96bc1299a675
cid_320ba042-5dd4-4145-9d97-8c8687d70787
cid_7700e777-897e-46a1-b80b-0d92468290b1
cid_9ecc01d8-b8a6-4603-9e4b-f163f4314bf7
cid_43a8d726-b41b-4817-b319-69555c6d1345
cid_59156ca2-2fb3-4cd6-b0fe-7d0cd19cddb4
cid_91406a40-8937-4459-bc78-71e9df4b8c16
cid_afb5dd61-77a1-497b-bf23-b0da2379a11d
cid_b026daba-0787-49e5-8dd1-2666bea02e77
cid_c17905f5-e76f-42d8-9867-c7fbd5579c5c
img_5579
img_5581
img_5584
img_5585
sw_jerzy_1
sw_jerzy_3
sw_jerzy_2
sw_jerzy_4
sw_jerzy_5
sw_jerzy_6
sw_jerzy_6a
sw_jerzy_7
sw_jerzy_8
cid_5f968072-17c3-4bcc-9ce8-2d2c6a137c57
previous arrow
next arrow
Shadow
2015-oltarz-sw-jakuba-6
2015-oltarz-sw-jakuba-3
2015-oltarz-sw-jakuba-5
2015-oltarz-sw-jakuba-4
2015-oltarz-sw-jakuba-7
2015-oltarz-sw-jakuba-8
2015-oltarz-sw-jakuba-2
2015-oltarz-sw-jakuba-1
previous arrow
next arrow
2015-oltarz-sw-jakuba-6
2015-oltarz-sw-jakuba-3
2015-oltarz-sw-jakuba-5
2015-oltarz-sw-jakuba-4
2015-oltarz-sw-jakuba-7
2015-oltarz-sw-jakuba-8
2015-oltarz-sw-jakuba-2
2015-oltarz-sw-jakuba-1
previous arrow
next arrow
Shadow
Program Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet 1 Ochrona zabytków
Konserwację ołtarzy pw. św. Jakuba i św. Marcina oraz Grupy św. Jerzego z Bazyliki
Mariackiej w Gdańsku dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego