Konserwacja ołtarza św. Jakuba (I etap), Pięknej Madonny Gdańskiej, Marii Bolesnej i rzeźby św. Jana Ewangelisty z Grupy Ukrzyżowania oraz dwóch predelli (2012 r.)

W 2012 roku rozpoczęto prace przy ołtarzu św. Jakuba. Konserwacji poddano szafę ołtarzową, rzeźbę Marii z Dzieciątkiem oraz rzeźbę św. Katarzyny  i predellę. Głównym celem było powtrzymanie procesu odspajania się średniowiecznych warstw. Wykonano przede wszystkim wiele zabiegów zabezpieczających powierzchnię obiektu m.in. przeprowadzono impregnację oraz podklejono pęcherze.

Wykonano również konserwację rzeźb: Pięknej Madonny Gdańskiej, Marii Bolesnej oraz św. Jana Ewangelisty w Grupy Ukrzyżowania oraz predelli ze sceną „Koronacji Marii” oraz drugiej ze scenami: „Ostatnia Wieczerza”, „Maria z Dzieciątkiem” i „św. Hieronim”.   

W ramach prac przy obiektach wykonano m.in. podklejenie odspojeń (podłoża, zapraw, warstwy malarskiej), miejscową impregnację, oczyszczono powierzchnie, konsolidację, uzupełniono ubytki (podłoża, zaprawy i złoceń), scalono obiekty kolorystycznie oraz zabezpieczono.

Wszystkie zabytki wymagały zabezpieczenia powierzchni ze względu na odspajające się oryginalne fragmenty. W wyniku prac zachowano ich cenne walory historyczne, artystyczne i estetyczne.

Koszt całkowity zadania: 69.932,25 zł

Program Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet 1 Ochrona zabytków
Zadanie pn. Gdańsk, Bazylika Mariacka: I etap prac przy ołtarzu św. Jakuba (1430 r.), pełna
konserwacja trzech rzeźb oraz dwóch predelli (XV w.)  dofinansowani ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego