Konserwacja okna w kaplicy Zbawiciela (2011 r.)

Powierzchnia okna została oczyszczona, elementy stalowe zostały zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi. Powierzchnie laskowań zostały również oczyszczone i wzmocnione. Uzupełniono ubytki powierzchni, które następnie scalono kolorystycznie. Powierzchnie kamienia poddano zabiegowi hydrofobizacji. Szklenie okna zostało zdemontowane i wymienione na nowe szybki w kształcie romboidalnym.

Koszt całkowity zadania: 269.990,31 zł

Program Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet 1 Ochrona Zabytków
Zadanie pn. Gdańsk, Bazylika Mariacka: konserwacja gotyckiego okna kaplicy
Zbawiciela (XV w.) z oszkleniem z lat 50-tych XX wieku.