Konserwacja okna w kaplicy Trójcy Świętej (2014 r.)

Kompleksową konserwację okna przeprowadzono w 2014 roku. Konstrukcję oczyszczono, zabezpieczono poszczególne elementy. Całkowicie wymieniono szklenie witrażowe na nowe,  w kształcie rombów. Wykonano i zamontowano ściągi, stalowe wiatrownice. Wzmocniono powierzchnię laskowań i następnie uzupełniono ubytki i całość  scalono kolorystycznie.

Całkowity koszt zadania: 299.573,13 zł

Program Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet 1 Ochrona zabytków
Konserwację gotyckiego okna w kaplicy Świętej Trójcy w Bazylice Mariackiej w Gdańsku
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego